in

【減肥推薦】點食都唔怕肥 6大低卡飽肚蔬菜

減肥最重要是均衡飲食,盡量少吃多餐,假如不想捱餓,可以試試食用低卡飽肚的蔬菜。2018年,《Taiwan Nutrition台灣營養》推介了6種低卡又可欲填飽肚子的蔬菜,相比起一碗280卡路里的白飯,熱量足足少了40倍,絕對是減肥的好幫手!

6大低卡飽肚蔬菜

《Taiwan Nutrition台灣營養》列出以下6大低卡飽肚蔬菜,平時可以自由配搭其他食材,代替白飯,既能補足日常缺乏營養素,又能達到減肥效果,實在一舉兩得!

1. 菠菜1份(30公克):7卡路里

2. 蘑菇1份(70公克):15卡路里

3. 西蘭花1份(100公克):25卡路里

4. 蘆筍1份(134公克):27卡路里

5. 豆角1份(110公克):34卡路里

6. 椰菜仔1份(88公克):38卡路里

其中,西蘭花是眾低卡蔬菜之苜,一份西蘭花(約100克)僅含5公克碳水化合物,熱量也只有25卡路里,其維他命C極為豐富,100克已有81.2毫克的維他命C,佔每日所需的149%,而烹煮後,同等分量的西蘭花仍有64.9毫克維他命C,即佔每日建議攝取量的108%,含量仍高於一個橙(63.4毫克),用來代替白飯、馬鈴薯等主食就最好不過。

西蘭花的清洗方法

西蘭花食用價值高,不過其密集的花冠常成為蟲卵、菜蟲的溫床以下個步驟便可以洗淨西蘭花,也可逼出菜蟲:

1. 將西蘭花切開,切走骯髒部份,西蘭花莖可留用,因有大量營養在內。
2. 注入清水,浸過全部西蘭花。
3. 加一大匙鹽、一大匙白醋,或二擇其一,浸泡西蘭花5至10分鐘,可逼出菜蟲。
4. 倒走污水,重新住滿清水,浸西蘭花幾分鐘,洗走鹽和醋味即可。

27歲肥妹一年減76公斤變靚女 除運動外最重要戒「XXX」

三兄弟一年內陸續確診大腸癌 罪魁禍首竟然是牛肉?