in

好似砌lego咁簡單 荷蘭醒目發明傢俬任你組裝

每次買新傢俬都要左度右度? 買完之後又覺得不合用、唔夠位放晒所有野?

荷蘭這個醒目發明就絕對適合你,以後組裝傢俬就好似砌lego咁簡單!

這個名為Umodu的發明可以瘋狂變身,砌成不同的木架組合。原因在於這一個!

Umodu特設白色接合零件,能輕易地把幾塊木版拼合,組方不同的木架組合!

按你所需進行組裝配搭配!

這個發明目前正在Kickstart眾籌平台發佈,只需約214港元就能擁有十個接合組件,有興趣的朋友可以支持一下這個發明!

朝早跑步=慢性自殺? 想運動要揀啱時機!

外國小學搵麵包做實驗 證梘液洗手比搓手液好