in

講到理財大家都好關心,老友記如想提早退休享受人生,又或者已經退左休…點樣好好運用年金、強積金或者供滿嘅保險呢?理財顧問~人稱胡師兄嘅 Jacky 胡景天先生絕對幫到大家!

記:65歲以上可以攞番啲强積金(MPF)出嚟,可以點分配啲錢好用啲?(買年金?)
胡:當65歲的時候,法例規定可取回過去所有僱員僱主的MPF,怎樣安排適合,可視乎當事人當其時自己的財務情況,現在強積金供應商是可給成員提供不同選擇,包括一次性提取,分年期提取,或者不提取繼續在計劃裡,我個人建議分開提取會比較合適,明白到退休是需要生活費,但當同一時間取了一筆錢而你沒有一個合適你自己的計劃,那好容易將你的錢用得唔好或者用錯咗,那就不合適。

記:而家正值加息周期,買年金對比擺定期收利息,兩者有咩分別呢?
胡:首先大家明白現在是加息周期,可能有較吸引的利息,但我吔都明白到是有周期的,那加息完後又減息,那又怎辨呢?
作為退休生活計劃,是一件長時間的事情。
年金的屬性在於他是有一個可固定時間固定金額發放給你作為生活的費用,固定是比較適合退休人士,你唔需要擔心社會經濟環境變化,你心中亦都知道會有多少錢作為你的生活費。

記:我知還有一種叫公積金,而强積金與公積金的分別是甚麽?退休人士要取出公積金,又要注意啲乜嘢!
胡:公積金是機構與員工的一個退休計劃,你自從強積金的出現,公積金已不太流行,公積金的好處在於員工不需要在退休時間,即65歲才能提取,基本上該員工離職就根據他歸屬比例vesting來提取,有部份公司的供款,員工供5%,公司供多於5%。
強積金是香港特區政府法例要求的一個退休計劃,他的特點是必須要退休年齡65歲才可提取。

記:唔少老友記年輕嘅時候都會供保險,退休後應該幾時拎出嚟用呢?一次過定分期取出?
胡:我個人認為各位老友記剛退休的時候你可考慮分期提取,提升多啲生活費,如果退休生活費用已安排好,可不提取繼續保留,等金額繼續積存滾動,產生複利效應,因你晤知自己幾時身故,留多些儲備會比較安全。

記:聽聞保險可以傳承比下一代,手續上要注意嘅咩?
胡:是的,現在新一代的保險產品,是可以傳承比下一代,而手續上亦非常簡單,有部份保險公司的的申請書,亦已有一項,可寫低你下一代人資料。

記:對於剛退休或者將退休嘅老友記,你有冇咩貼士要提醒佢地?
胡:我建議各位老友記對這件事要多啲上心,好好規劃,搵有經驗專業人士,與他計算好預期的生活費用及醫療費用支出。並且在退休時,唔好投資太多高風險工具,例如股票等,這樣你就會有一個既定簡單又舒服的退休生活,個人身心都健康啲。

新冠後遺症,打咗針快啲好?!

人生還有幾個十年?計算死亡的霍瓦特鐘